Utskriftsdatum: 03 March 2021

Lägesbild Corona 19 januari

19 januari 2021

Växelvis distansundervisning för högstadiet

Med anledning av den omfattande smittspridningen och det höga trycket på sjukvården har Borgholms kommun beslutat att högstadiet kommer att fortsätta sin undervisning delvis på distans, från 24 januari till i första hand 7 februari. På Slottsskolan återgår eleverna i årskurs sju till undervisning på plats i skolan och för årskurs åtta och nio är det fortsatt distansundervisning. Åkerboskolan kommer ha olika årskurser inne på skolan olika dagar. Detaljerad information om vad som gäller för elever på Slottsskolan respektive Åkerboskolan har publicerats på lärplattformen InfoMentor.

Elever med distansundervisning beställer skollunch via vår e-tjänst som tidigare, med avhämtning på söndagen mellan klockan 12 och 14. Beställningen behöver göras varje vecka, senast onsdag klockan 14.

Vid bekräftad covid-19

  • Om någon i familjen bekräftats smittad ska man stanna hemma från förskolan och skolan. Förhållningssättet gäller från datumet hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt.
  • På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas. Men det är regionen som styr vilka som testas. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Fortsatta anpassningar för att förhindra smittspridning

  • Kulturskolan fortsätter med distansundervisning. Fritidsgårdarna är fortsatt stängda för besök. Biblioteken erbjuder begränsad service på samma sätt som tidigare.
  • Öppna förskolan fortsätter också att vara stängd för besök.
  •  Idrottsundervisningen i grundskolorna sker också i anpassad form som innan och lämning och hämtning i förskolor och i fritidshem sker i första hand utomhus.
  • Simundervisningen fortsätter också att vara anpassad och utglesning av antal elever som åker till denna kommer att fortsätta.
  •  Lokala anpassningar på enskilda enheter förekommer också exempelvis kring 15- timmarsplaceringar, föräldramöten, föräldrasamtal med mera.

Vaccineringen fortsätter

Den här veckan vaccineras personal som jobbar nära sköra äldre på särskilda boenden eller hemtjänst. Samtidigt fortsätter vaccinationen av personer med hemtjänst och personer i dessa hushåll. Vi har fått 250 doser den här veckan och vaccinationerna flyter på bra enligt Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

”Nästa vecka kommer vi börja med dos två. Då ges andra dosen med vaccin till personer på särskilt boende”, säger Christina Bengtsson.

Region Kalmar län förbereder nu för nästa steg i vaccinationskampanjen. Alla över 70 år kommer i början av februari att få ett brev som beskriver hur de ska gå till väga för att boka tid.

Antal bekräftade fall bland omsorgstagare sedan i höstas:

Antal tillfrisknade: 8

Antal avlidna, med bekräftad smitta: 1

Totalt antal smittade: 10

Vi har inga fler smittade sedan förra veckan.

Hoppa till innehåll