Utskriftsdatum: 27 May 2020

Lägesbild Corona

Socialförvaltningen

Gratis luncher serveras 

Gratis luncher till medarbetarna inom hemsjukvården, äldreomsorgen och LSS-omsorg börjar serveras idag, den 18 maj.

Under tre dagar, den 18, 19 och 20 maj bjuder kommunen medarbetarna inom hemsjukvården, äldreomsorgen och LSS-omsorg på gratis lunch. Vi anlitar lokala restauranger, Hotell Borgholm och Kalk som kommer att servera luncherna. Maten tillagas på plats i anslutning till Åkerbohemmet och Ekbacka. För dem som arbetar i Runsten, Köpingsvik kommer lunchen i portionsförpackningar till Soldalen.

”Vi vill premiera våra anställda som gör ett fantastiskt jobb under tuffa omständigheter”, säger kommunchef Jens Odevall.

Kommunen har omkring 500 anställda inom äldreomsorg och LSS-omsorg. Även de som inte jobbar dagskift har möjlighet att komma och hämta gratis lunch eller äta den när de tjänstgör.

Luncherna serveras till personal inom hemsjukvården, hemtjänstpersonal samt omsorgspersonal vid särskilt boende och gruppbostäder. Det blir totalt omkring 1500 luncher som köps in från lokala restauranger. Det här är även ett sätt att ge stöd till vårt lokala näringsliv.

Ytterligare en bekräftad smittad inom hemtjänsten

Vi har nu fyra personer med bekräftad covid-19 inom socialförvaltningens verksamheter – två på sjukhus, två inom hemtjänst. Ett begränsat antal medarbetare arbetar nu hos de smittade och de använder skyddsutrustning i enlighet med gällande riktlinjer.

Region Kalmar, tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna jobbar intensivt med att få igång provtagningen av vård- och omsorgspersonal.

Nya rutiner kommer på onsdag. Borgholms kommun ser fram emot möjligheten till utökad provtagning av personal.

Utbildningsförvaltningen

Rektorerna har gått ut med information kring skolavslutning till vårdnadshavare.

Fritidsgårdarna i Borgholm och Löttorp kommer arrangera en drogfri skolavslutningsfest på kvällen för högstadiet. Det kommer att vara uppdelat för att det inte ska vara fler än 50 ungdomar samtidigt.

Arbete pågår kring hur de här avslutningsfesterna ska arrangeras och vi kommer att gå ut med information så snart det är klart.

Sommarlovet

Även i år kommer Borgholms kommun erbjuda sommarlovsskola för elever med behov.

Kommunen ser över möjlighet till att anordna sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. Det är viktigt inte minst i år då många aktiviteter ställs in.

Utöver detta ger Borgholms kommun ungdomar 15-17 år som inte sökte vid förra ansökningsperioden möjlighet att ansöka om feriejobb nu.

BEAB

Borgholm Energi AB erbjuder företagare möjlighet till anstånd med fakturor för samtliga verksamheter; VA, elnät, fjärrvärme, renhållning och fastighetshyror. Anstånd kan lämnas i upp till tre månader.