Utskriftsdatum: 19 January 2021

Lägesbild Corona 24 juni

Under tisdagen bekräftades det att en anställd vid Fritidshemmet på Viktoriaskolan i Borgholm har smittats av Covid-19. Fritidshemmet håller öppet och de personer i personalen som stannat hemma på grund av förkylningssymtom ska provtas.

Fritids kommer fortfarande att hålla öppet, eftersom bemanningen fortfarande kan klaras av. Verksamheten drivs till mestadels utomhus och kommunen ser över  vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas.

Dialog förs kontinuerligt med smittskyddet på Region Kalmar om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Under gårdagen avled en hemtjänsttagare, som tidigare bekräftats smittad med Covid-19.

Inom vård och omsorg är antalet fall med Covid-19 nu:

Tillfrisknade: 8
Avlidna, med bekräftad smitta: 4
Totalt antal smittade: 13