Utskriftsdatum: 27 February 2021

Lägesbild corona 25 januari

25 januari 2021

Lättnad för företag

Borgholms kommun har beslutat att slopa avgifterna för allmän platsmark för servering och affärsverksamhet från 1 januari till 30 juni 2021. Pandemin innebär stora utmaningar för näringslivet och det här är en del av kommunens satsningar på att stötta vårt näringsliv.

Våra idrottshallar har öppnat igen för barn och unga

I torsdags gav regeringen klartecken för barn och ungdomar födda 2005 och senare att åter idrotta inomhus i kommunala och regionala anläggningar.

Från och med idag, måndag 25 januari, är våra sport- och fritidsanläggningar åter öppna för organiserad träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Flera föreningar förbereder nu för att sätta igång sin verksamhet för barn och unga igen, vilket är efterlängtat. Det är viktigt att vi fortsatt hjälps åt att följa rekommendationerna; undvik att skapa trängsel, tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symtom och boka tid för provtagning.

En omsorgstagare inom hemtjänsten med bekräftad covid-19

Sedan förra veckan har en omsorgstagare inom hemtjänsten bekräftats smittad med covid-19. Omsorgstagaren som bekräftats smittad på särskilt boende är nu smittfri.

Antal bekräftade fall bland omsorgstagare sedan i höstas:

Antal tillfrisknade: 9

Antal avlidna, med bekräftad smitta: 1

Totalt antal smittade: 11

Barn och utbildning

Högstadieeleverna fortsätter nu med två veckors  växelvis distansundervisning. Kulturskolan har fortsatt distansundervisning. Fritidsgårdarna är stängda, men förberedelser pågår för att kunna öppna upp på ett säkert sätt.

 

 

 

 

Hoppa till innehåll