Utskriftsdatum: 19 January 2021

Lägesbild Corona 29 juli

Borgholms kommun har inga nya fall av smittade av Corona/covid-19 inom verksamheterna.

Socialförvaltningen

Läget i verksamheten är lugnt, inga nya smittade i Corona/covid-19 på över en månad.

”Verksamheterna jobbar med smittskydd förebyggande på ett bra sätt”, säger Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

”Både ordinarie personal och vikarier har gjort ett fantastiskt jobb. Vi är jättenöjda med verksamheterna”, säger Anna Hasselbom Trofast, socialchef.

All personal har fått och får utbildning i smittskydd av kommunsjuksköterska.

Behovet av skyddsutrustning är säkerställt, endast godkända och CE-märkta produkter beställs.

Sedan 29 juni erbjuds besök på kommunens äldreboenden utomhus med besöksvärdar och efter bokning. Den här satsningen har fallit väl ut och upplevs som positiv för våra omsorgstagare och deras närstående. Kontakten med anhöriga och vänner är viktigt för välbefinnandet och hälsan.

Utbildningsförvaltningen och Beab

Läget är lugn inga nya fall av Corona/ covid-19.

Väktare på plats

Kommunen har anlitat väktare för att göra människor uppmärksamma och påminna om vikten av att hålla avstånd till varandra. Väktarna har varit på plats i centrala Borgholm men också på kommunala badplatser vecka 29 och 30, avtalet förlängdes även med denna vecka.

”Vi ser över om vi behöver ha kvar väktarna ytterligare en vecka. Väktarnas närvaro är en påminnelse om att det är viktigt att vi inte slappar av. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter hålla avstånd för att eliminera risken för smittspridning, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

Anders Magnusson, tillväxtchef, lyfter fram näringslivet i Borgholms kommun som jobbat hårt för att bidra till att förhindra smittspridning.

”Restauranger, butiker, campingar och många andra har gjort allt som står i deras makt för att underlätta för sina kunder att göra rätt”, säger Anders Magnusson.