Utskriftsdatum: 16 May 2021

Lägesbild corona 3 maj

03 maj 2021

Det är oklart om smittspridningen är på väg att klinga av eller kommer fortsätta ligga på en hög nivå – fortsätt att följa rekommendationerna!

Vaccinationerna

Från och med denna vecka kommer semestervikarierna inom vård och omsorg att kunna boka tid för att vaccinera sig.

Inom kommunen har vi nu passerat den magiska gräns där fler än 50 procent har fått sin första dos och 17 procent har fått även den andra dosen. Prognosen för tillgång till vaccin under maj månad ser god ut, så förhoppningen är att vaccinationerna kommer att fortsätta i hög takt.

Utbildning

Det har förtydligats att gymnasieelever och högstadieelever som varit i närkontakt med smittad ska testa sig, även om de själva inte har symtom.

Beslut har fattats om att, precis som förra året genomföra anpassade skolavslutningar, klassvis och utan vårdnadshavare.

Barn till säsongsarbetande personal tas emot i förskolan och fritidshem under sommaren, som brukligt. Bedömningen är att det är ett fåtal barn, så det ska gå att hantera säkert och att vi på det sättet hjälper näringslivet, som annars kan ha svårt med rekrytering.

Valborg

Det har inte varit något officiellt firande i kommunen och helgen verkar ha varit lugn. På bilden ser ni valborgsbrasan som eldades upp av gata-park imorse, utan vidare pompa och ståt.

Hoppa till innehåll