Utskriftsdatum: 28 October 2020

Lägesbild Corona 30 september

Det är fortsatt lugnt i verksamheterna, inga nya fall av Corona/covid-19. Vi uppmanar våra medarbetare att fortsätta följa rekommendationerna om avstånd och handhygien, stanna hemma vid minsta symtom som kan tyda på covid-19 och boka provtagning via 1177 för att konstatera om man är smittad eller inte.

Socialförvaltningen

Läget är lugnt inga nya fall av Corona/ covid-19.

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden upphör att gälla från och med den 1 oktober.

Vi är mycket rädda om våra äldre och för att säkerställa besöken har vi tagit fram riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den här informationen skickas till en anhörig, vänligen förmedla till övriga närstående.

Övergripande gäller att:

  • · hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar
  • · stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom
  • · tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

  • · Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuella frågor kring besöket.
  • · Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.
  • · Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.
  • · Vid önskemål kan skyddsutrustning erhållas. Vänligen kontakta personal.
  • ·  Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.
  • ·  Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.

Från tisdagen 29 september går det att ta antikroppstest för covid-19 vid hälsocentralerna i Kalmar län.

Antikroppstestet är ett blodprov som tas för att konstatera om man haft covid-19 eller inte. Liksom vid egenprovtagning vid sjukdomssymtom för covid-19 bokar man tid på 1177.se med hjälp av e-legitimation. Inom sju dagar kommer man att ha svar på testet.

För anställda inom Region Kalmar län och för vård- och omsorgspersonal inom länets kommuner kommer testet att vara kostnadsfritt. För allmänheten kommer en egenavgift på 200 kronor att tas ut.

Om ett test visar att man har antikroppar mot det coronavirus som orsakar covid-19 har man med största sannolikhet också haft sjukdomen. Det innebär en minskad risk att bli smittad igen och att föra smittan vidare. Med nuvarande kunskap bedöms det att man har ett skydd på sex månader från det att man fått testresultatet. Har man antikroppar har man också större möjlighet att träffa andra personer, även de som tillhör riskgrupper, men man måste även fortsättningsvis följa de rekommendationer som finns.

Läs mer på Region Kalmars hemsida

Utbildningsförvaltningen

Det är fortsatt lugnt i verksamheterna. Inga nya fall av Corona/covid-19.

Beab

Läget är lugnt inga nya fall av Corona/ covid-19.