Utskriftsdatum: 10 August 2020

Lägeskontroll och utstakning

Under sommaren har vi lägre bemanning och kan tyvärr inte handlägga utsättningar (grov- och finutsättningar) förrän den 31 augusti.

Du kan endast beställa baskartor och nybyggnadskartor. Leveranstiden för nybyggnadskartor/förenklade nybyggnadskartor är förlängd till 5-6 veckor fram till september.

Lägeskontroll

En lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med startbeskedet. Lägeskontrollen brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Då finns det möjlighet att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll brukar också benämnas inmätning.

Utstakning

Utsakning innebär att man markerar ut var byggnaden ska stå innan byggnadsarbetena påbörjas och det sker normalt efter det att kommunen har lämnat ett startbesked i ärendet. Utstakning brukar också benämnas utsättning.

Grovutstakning

Grovutstakning innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Något som oftast sker innan schaktning eller fyllning har påbörjats.

Priser 2020

Till grund för priserna finns en av kommunfullmäktige antagen taxa, KF 2020-02-10 §24. Priserna är grundpriser för respektive tjänst. Kontakta oss via e-post mobn@borgholm.se för exakt prisuppgift.

  • Lägeskontroll huvudbyggnad 0-499 kvm 5321 Sek
  • Lägeskontroll tillbyggnad 50-199 kvm 2365 Sek
  • Lägeskontroll komplementbyggnad 50-199 kvm 2365 Sek
  • Utstakning huvudbyggnad 1-199 kvm 7568 Sek
  • Utstakning huvudbyggnad 200-499 kvm   9460 Sek
  • Utstakning komplementbyggnad <80 kvm 3311 Sek

Grovutstakning är 50% av vanlig utstakning. Priser är inklusive moms.

Är du osäker på vilken tjänst det är du ska beställa eller har andra frågor gällande lägeskontroll och utstakning så rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra handläggare.  Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att lägeskontroll eller utstakningen är genomförd.