Utskriftsdatum: 04 August 2020

Lärcentrum i Borgholm

Studera där du bor och bli vad du vill.

KomVux i Borgholms kommun har tillsammans med Högskolan i Kalmar sedan 2002 etablerat Lärcentrum i Borgholm. Detta ger kommunens invånare möjlighet att få högskoleutbildning på hemorten. Centrat är inrymt på Ölands utbildningscentrum. Lärcentrum har modern teknisk utrustning och undervisningen sker via storbildsteve.

Målsättningen för satsningen är att stärka kommuninvånarnas och näringslivets kompetens och utvecklingsbehov. Genom detta ökar möjligheterna till större konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Undervisningen är kostnadsfri.

För information om kurser vänder du dig till Högskolan tel 0480-44 60 50.