Utskriftsdatum: 28 July 2021

Lättnader i coronarestriktionerna

15 juli 2021

Den 15 juli införs tredje steget av regeringens avveckling av de restriktioner som gällt på grund av coronapandemin. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen. Vid ett förändrat eller försämrat läge kan planen behöva ändras och det är osäkert hur deltavarianten påverkar utvecklingen.

Två steg återstår i avvecklingen av restriktionerna. Steg fyra planeras till någon gång i september, förutsatt att coronaläget fortfarande är stabilt. Då kommer deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort helt. Även maxantalet för privata sammankomster och för personer per sällskap inomhus på serveringsställen försvinner då. I det sista steget, som ännu inte har ett fastställt datum, lyfts resterande restriktioner.

Det här gäller från 15 juli

Kvadratmeterbegränsning som avgjort hur många personer som får vistas samtidigt bland annat på handelsplatser och gym tas bort. Tidigare har endast en person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta fått befinna sig i affärer. Lättnaden gäller även nöjes- och djurparker och museer. Sällskap ska hålla avstånd till varandra med en meter. Rådet om att endast umgås i en mindre krets, som familj eller ett fåtal nära vänner, upphörde 1 juli.

På restaurang och café gäller ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap och storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad.

På begravningar, vigslar och gudstjänster inomhus med sittande deltagare är maxgränsen nu 300 personer. På bröllopsfester, privata fester i hyrd lokal eller andra tillställningar med stående deltagare inomhus, tillåts 50 personer. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler, men större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus.

För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser gäller en begränsning på 600 personer. Med anvisade platser 3 000 personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

Rådet om att handla ensam upphörde 1 juli. Men verksamheter ska fortsatt vidta smittskyddsåtgärder och verka för att minska trängsel.

Begränsningar av antalet passagerare på långväga kollektivtrafik, det vill säga buss- och tågresor över 150 kilometer, upphör.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt hemarbete för den som kan.

I korthet

  • Respektera och följ arrangörens eller verksamhetens anvisningar. De har fortfarande krav på sig att begränsa antalet besökare och deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
  • Följ de allmänna råden – oavsett om du är vaccinerad eller inte. Stanna hemma vid symptom på covid-19. Håll ett smittskyddsäkert avstånd till andra människor och undvik trängsel.

Läs mer på www.borgholm.se/corona

Hoppa till innehåll