Utskriftsdatum: 24 September 2021

Lättnader i restriktionerna, det här gäller i Borgholms kommun

31 maj 2021

Med anledning av regeringens stegvisa införande av lättnader i restriktionerna samt i och med att de regionala rekommendationerna hävs från och med idag öppnar mer av kommunens kultur- och fritidsverksamhet från och med imorgon, 1 juni.

Den regionala rekommendationen om att använda munskydd vid konstaterad smitta på arbetsplatser gäller fortsättningsvis.

Även om verksamheter nu öppnar upp vill Borgholms kommuns krisledning understryka vikten av fortsatt försiktighet. Vi har redan sett en stor ökning i antal besökare till Öland och bokningar inför sommaren. Det finns en fortsatt oro för smittspridningen i sommar, särskilt som vi inte vet hur nya mutationer påverkar.

Kommunens e-tjänst för att rapportera upplevd trängsel öppnar på nytt från och med 4 juni.

Inför skolavslutning och student är det viktigt att följa de rekommendationer som gäller på respektive skola samt för privata sammankomster. Enligt Folkhälsomyndigheten bör större fester undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus.

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Fortfarande gäller allas ansvar om att förhindra smitta av covid-19.


Vad gäller i Borgholms kommun?

Kommunens verksamheter och lokaler öppnar upp, med vissa begränsningar.

Enligt pandemilagen gäller fortfarande 10 kvadratmeter per person inomhus.

För kommunens verksamheter gäller att

 • Tennishallen inklusive gymmet: I hallen tillåts 90 personer åt gången. I gymmet tillåts sex personer och i klätterhallen sex personer. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt.
 • Sporthallen Borgholm: I hallen tillåts 92 personer åt gången. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt.
 • Rälla sporthall: I hallen tillåts 92 personer åt gången. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt.
 • Åkerbohallen: I hallen tillåts 88 personer åt gången. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt.
 • Åkerbobadet: På utomhusbadet får max 150 personer vistas. I omklädningsrummen får max åtta personer vistas samtidigt. Inomhusbassängen håller fortsatt stängt
 • Lötgården: Öppnar för sällskap på max 22 personer.
 • Gärdslösa gymnastiksal: I hallen tillåts 20 personer åt gången. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt.
 • Köpingsviks gymnastiksal: I hallen tillåts 15 personer åt gången. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt.
 • Viktoriaskolans gymnastiksal: I hallen tillåts 20 personer åt gången. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt.
 • Åkerboskolans gymnastiksal: I hallen tillåts 20 personer åt gången. I omklädningsrummen får max två personer vistas samtidigt
 • Ekbacka gym (för kommunanställda): I gymmet tillåts fem personer åt gången. I omklädningsrummen får max en person vistas samtidigt.
 • Kallbadhuset har öppet för bad och vistelse utomhus som tidigare. I omklädningsrummen tillåts två personer åt gången. Bastu och ”loungen” håller fortfarande stängt.
 • Biblioteken: Öppnar idag 31 maj med begränsat antal besökare åt gången. På Borgholms bibliotek: 10 personer, Löttorp: fem personer, Rälla och Runstens bibliotek: 4 personer.

Begränsningen gäller fram till steg tre i lättnaderna i restriktionerna, som kommer att inträda 15 juli, enligt regeringens plan.

Skola, förskola och fritids bedriver fortsättningsvis verksamhet med anpassningar för att förhindra smittspridning. Barn, elever och vårdnadshavare uppmanas att följa de inarbetade rutinerna terminen ut och vi tackar för er förståelse. Gymnasieelever kan fortsätta att beställa lunch via vår e-tjänst.

Läs mer på www.borgholm.se/corona

Hoppa till innehåll