Utskriftsdatum: 24 July 2019

Lekplatsen vid Bäckmanska parken börjar komma på plats

Idag anlände det stora skeppet som ska utgöra lekplatsen i Bäckmanska parken i hamnen i Borgholm. Lekplatsen byggs med ekonomiskt stöd från kommunens vänort Rockford i USA.

Med tre lastbilar anlände det stora lekskeppet till Borgholm. Skeppet innehåller bland annat klätterställning, utsiktsplats och ett nät. Längre bort blir det även en gungställning. När det är färdigt kommer det att vara 18 meter långt och ha en mast på 9 meter. Lekplatsen är tänkt för barn mellan 4 och 12 år.
– Skeppet är det första av den här digniteten som byggs i Sverige och Norden. Att Borgholms kommun lyckats bli först med en sådan här satsning är mycket roligt. Lekplatsen skapar en aktivitet som kommunen inte har haft förut och våra förhoppningar är att den lockar barn och ungdomar, men även blir en samlingsplats för vuxna, säger Stefan Andersson-Junkka, parkingenjör på Borgholms kommun.

Platsen för lekskeppet var redan förberedd och inom en vecka ska hela skeppet vara på plats. Under våren ska sedan alla detaljer på skeppet och lekytan runt det göras färdig med sand, belysningar och gångar. Det blir också sittplatser och planteringar.
Lekplatsen byggs med hjälp av bidrag från Borgholms vänort Rockford i Illinois, USA. Borgholm och Rockförd har varit vänorter i 15 år och förhoppningen är att bandet mellan städerna ska stärkas med hjälp av bidraget.
Den nya lekplatsen i Borgholm ska invigas till sommaren.