Utskriftsdatum: 16 May 2021

Lex Maria och Lex Sarah-anmälningar

25 februari 2021

En Lex Maria-anmälan skickades igår till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan rör en omsorgstagare som fick fördröjd vård vid stroke. För att förhindra liknande händelser kommer man att arbeta med SBAR, ett strukturerat arbetssätt vid bedömning av akut sjukdom och gemensam kommunikation, andra utvecklingsområden är teamsamverkan och dokumentation.

Dessutom har två avvikelser som inkom förra veckan bedömts ska utredas enligt bestämmelserna för Lex Sarah. Händelserna rör brister i bemötande och i utredningen kommer vi att titta på vad som hänt, vilka bakomliggande faktorer som legat till grund för att situationerna har kunnat uppstå samt vad vi kan göra för att förhindra att något liknande händer igen.

Både Lex Maria och Lex Sarah är två viktiga delar i det systematiska förbättringsarbetet för såväl patientsäkerhet, som god kvalitet i vård och omsorg, där vi alla har ett ansvar att signalera om brister finns i våra verksamheter. Inom socialförvaltningen har ett stort arbete pågått med att göra rutiner lättillgängligt via intranätet. För just avvikelsehantering finns både filmer och frågor och svar om de båda lagstiftningarna. ”Genom att lära sig mer om Lex Maria och Lex Sarah, repetera vad rapporteringsskyldigheterna gäller och hur vi går tillväga för att rapportera det som kan ha blivit fel blir vi trygga i att vi gör ett bra jobb” säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Christina Bengtsson”.

Hoppa till innehåll