Utskriftsdatum: 21 January 2020

Lokala ordningsföreskrifter

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på allmän plats finns i ordningslagen. Kommunens lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om ordningen i Borgholms kommun. Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som enligt ordningslagen är offentlig plats.

Ordningsföreskrifterna reglerar frågor som till exempel materialförvaring på gata, störande buller, affischering, förtäring av alkohol, ambulerande försäljning, camping. Lokala ordningsföreskrifterna hittar du under Mer information längst ner på sidan.

Att ordningsföreskrifterna följs, kontrolleras av Polismyndigheten.