Utskriftsdatum: 29 February 2020

Lediga lokaler och tomter

Söker du lokaler eller industrimark i Borgholms kommun?

Kommunledningskontoret handlägger frågor gällande kommunens fastigheter, industrifastigheter, enskilda vägar med mera.

Lediga kommunala tomter

Försäljning av kommunens lediga tomter sker genom mäklare.
För övriga frågor gällande tomter till salu är du välkommen att kontakta kommunens mark- och exploateringshandläggare, se kontaktuppgifter under Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arrende av kommunal mark

Borgholms kommun arrenderar ut mark för olika ändamål. Exempelvis mark för sjöbod, annan byggnad, bostäder eller anläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om de olika arrendena. För frågor om arrende, kontakta kommunens mark- och exploateringshandläggare, se kontaktuppgifter under Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Industrilokaler och industrimark

I Borgholm finns industrilokaler i industrihotellet Smörblomman. Lokalerna är belägna inom industriområdet Hammaren i Borgholm.

Industrilokalerna förvaltas av  Borgholm Energi AB.

Vi hjälper dig att hitta bästa alternativ. Kommunen förfogar över egna industrilokaler med bästa läge i Borgholm lämpliga för småindustri och hantverk.

Smörblommans industrihotell
Verkstadsyta 123 kvm. Kontor 15 kvm.
Portbredd 3,6 meter. Porthöjd 4,2 meter.
Fri höjd inne 4,8 meter. Bredband. 3-fas.
Fjärrvärme. Egen mätning av el, värme och vatten.
Möjligheter finns att slå samman två lokaler.