Kontakta oss

Lokalhyresbidrag

Publicerat 10 december 2013

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyr lokaler, förvaltade av kommunen betalar viss del av hyran. För att erhålla lokalhyresbidrag måste verksamheten vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar årligen, utifrån budgetförutsättningarna, hur stor del föreningarna ska betala. Lokalhyresbidrag utbetalas inte utan regleras direkt på fakturan. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyr andra lokaler får efter prövning och godkännande av kultur- och fritidsutskottet lokalhyresbidrag med max 50 procent.

Verksamheten måste vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Lokalhyresbidrag beviljas inte då barn- och ungdomsorganisation hyr lokal av sin moder/huvudorganisation. Hyr föreningen ut sin hyrda lokal minskas lokalhyresbidraget.

Sista ansökningsdatum är 25 februari för föregående år.

Hoppa till innehåll