Utskriftsdatum: 26 September 2020

Lokalt aktivitetsstöd

Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-25 år och avser att anslutas till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet, baserat på antalet sammankomster i föreningen. Sammankomsten ska uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd. Bidraget utbetalas per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen utifrån kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar.

Sista ansökningsdag är 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens aktiviteter. Kontakta fritidsassistent Irene Nilsson för mer information om ansökan, kontakt nedan.

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om hur Borgholms kommun arbetar  med GDPR.