Utskriftsdatum: 24 January 2020

Lokalt aktivitetsstöd

Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-25 år och avser att ansluta till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet baserat på antalet sammankomster i föreningen. Sammankomsten skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd. Bidraget utbetalas per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen utifrån kultur- och fritidsnämndens budgetförutsättningar. Ansökan görs till till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 25 februari (gäller perioden 1 juli -31 december) respektive 25 augusti (gäller perioden 1 januari – 30 juni) Bidraget betalas ut två gånger per år.