Utskriftsdatum: 29 March 2020

Registrering lotteriverksamhet

Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen. För att ideella föreningar ska få sälja lotter till allmänheten krävs tillstånd. Läs mer om föreskrifter och allmänna råd på spelinspektionens hemsida

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier

Vem kan få ett registreringslotteri
Registrering får endast ges till ideella föreningar eller ett registrerat trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Tillvägagångssätt
De föreningar som vill ha ett registreringslotteri måste på ett styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen för registrering av lotteriverksamhet. I samma beslut skall även kontaktperson utses. Därefter skickas styrelseprotokollet tillsammans med ifylld ansökningsblankett , stadgar samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret till
Borgholms kommun
att. Irene Nilsson
Box 52
387 21 Borgholm.

Ett registreringslotteri för fem år kostar 500 kronor. Tillståndet skickas till den sökande föreningen mot postförskott.