Utskriftsdatum: 21 April 2019

Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. För att ideella föreningar ska få sälja lotter till allmänheten krävs tillstånd. Läs mer om föreskrifter och allmänna råd på lotteriinspektionens hemsida.

Tillvägagångssätt
De föreningar som vill ha lotteritillstånd måste på ett styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen för registrering av lotteriverksamhet eller för att anordna ett enskilt lotteri.I samma beslut skall även lotteriföreståndare utses. Därefter skickas styrelseprotokollet tillsammans med ifylld ansökningsblankett (finns under Mer information eller på ekonomiavdelningen), stadgar samt verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret till
Borgholms kommun
att. Irene Nilsson
Box 52
387 21 Borgholm.

Ett lotteritillstånd för tre år kostar 300 kronor. Tillståndet skickas till den sökande föreningen mot postförskott.