Utskriftsdatum: 22 October 2020

LOV – Valfrihet inom hemtjänst

Valfrihetsystem – bli utförare inom hemtjänsten i Borgholms kommun

Borgholms kommun har beslutat att införa valfrihet i hemtjänsten enligt LOV – lagen om valfrihet.

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende (med ordinärt boende avses boende som inte är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen).

Det valfrihetssystem som är infört i kommunen innebär att invånare i Borgholms kommun som har beviljats hemtjänst, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande.

Från och med december 2014 kan just ditt företag ansöka om att få bedriva hemtjänst inom kommunen.

Ansökan får lämnas in löpande så länge som förfrågningsunderlaget är annonserat.

Insatser och geografiska områden

Du och ditt företag kan lämna ansökan för följande insatser och geografiska områden:

A1. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Norr

A2. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Mellersta

A3. Personlig omvårdnad inklusive serviceinsatser för Hemtjänst Centrum

B1. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Norr

B2. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Mellersta

B3. Enbart serviceinsatser för Hemtjänst Centrum

Hur du ansöker om att få bedriva hemtjänst i Borgholms kommun

För att effektivisera och säkra upphandlingsförfarandet i valfrihetssystemet använder sig Borgholms kommun av det elektroniska upphandlingsverktyget TendSign. Du skickar din ansökan direkt till kommunen via TendSign.

Klicka på den här länken så kommer du till TendSign: http://tendsign.com/doc.aspx?ID=67780

Eftersom du och ditt företag i det här fallet är ”en leverantör som vill hämta förfrågningsunderlag eller lämna anbud” så måste du först logga in i TendSign. Har du och ditt företag inte redan ett konto i TendSign skapar du ett gratiskonto genom att klicka på knappen Skapa gratiskonto .Här registrerar du dig och ditt företag som leverantör. Du anger samtliga företagsuppgifter inklusive organisationsnummer. När du fyllt i dina uppgifter så avslutar du med att trycka på knappen ”Registrera”. Därefter får du några sekunder senare ett mail med inloggningsuppgifter.

För att blir utförare av hemtjänst i Borgholms kommun finns ett antal krav som kommunen har satt upp och som du och ditt företag måste uppfylla. Dessa krav finns angivna i förfrågningsunderlaget som du hittar i TendSign. Genom att svara på ett antal ”frågor” i förfrågningsunderlaget – du bekräftar att de ställda kraven är uppfyllda – fyller du i din ansökan om att få bedriva hemtjänst i Borgholms kommun.

Tänk på att det tydligt framgår av ansökan vilken hemtjänstinsats ditt företag ansöker om samt vilket geografiskt område/vilka geografiska områden ansökan gäller.

Har du frågor om ansökan kan du ställa de frågorna direkt i upphandlingsverktyget TendSign. Kommunen kommer sedan att svara på inkomna frågor via upphandlingsverktyget.

Har du frågor om HUR du lämnar din och ditt företags ansökan via TendSign är du välkommen att ta kontakt med TendSigns support. Du når supporten helgfria vardagar mellan kl. 07:00-17:00 , tel. 0771-440 200 eller e-post tendsignsupport@opic.com . Du kan även på varje sida i ansökan i TendSign med hjälp av frågetecknet ta fram en hjälptext och förklaring om hur du navigerar dig vidare i systemet.

Om du vill så kan du välja att ta ut hela ansökningsformuläret – inklusive de svar du ger i de strukturerade dokumenten – som en utskrift i PDF.

När du har fyllt i ansökningsformuläret direkt i TendSign samt bifogat de bilagor som kommunen begärt skickar du ansökan till Borgholms kommun genom att klicka på knappen ”skicka anbud”.

När du trycker på den knappen så får du först en fråga om du är säker på att du vill skicka iväg ansökan/anbudet då det sen låses och inte går att redigera. Om du därifrån väljer OK så får du sen ytterligare en varning om du har några obesvarade frågor eller om du missat eventuella krav.

OBSERVERA att en ansökan inte går att skicka in till kommunen om du har missat att svara på en eller flera frågor.

Ditt företags ansökan tas emot av kommunen

Borgholms kommun tar emot, öppnar och registrerar ditt företags ansökan inom två arbetsdagar. Därefter kontrollerar kommunen att ditt företag uppfyller de ställda kraven.

Samtliga sökande som uppfyller kvalificeringskraven samt accepterar krav på uppdragen och avtalsvillkor kommer att godkännas som utförare av hemtjänst i Borgholms kommun.

Du och ditt företag får ett beslut inom 8-12 veckor efter det att ansökan skickats in.

Informationsmöte

Innan avtal tecknas, ska du som fått din ansökan beviljad delta i ett informationsmöte med Borgholms kommun. På informationsmötet görs en genomgång av uppdraget och vad som kommer att avtalas.

Undertecknande av avtal

När ditt företag har blivit godkänt för att få bedriva hemtjänst i Borgholms kommun undertecknas ett skriftligt avtal. Detta godkännande innebär dock inte att ditt företag garanteras några uppdrag.

Om ansökan inte godkänns

Om ditt företag inte har godkänts finns möjlighet att ansöka igen när punkter som inte godkänts åtgärdats.

Om ditt företag inte blir godkänt får du ett skriftligt besked och du kan om du vill överklaga beslutet

Förfrågningsunderlaget

Hela förfrågningsunderlaget med bilagor hittar du här: http://tendsign.com/doc.aspx?ID=67780

Förfrågningsunderlaget i PDF-format och samtliga bilagor hittar du också i högermenyn här på Borgholms kommuns webbplats. Observera dock att ansökan om att få bedriva hemtjänst inom Borgholms kommun måste göras via upphandlingsverktyget TendSign.

Frågor

Har du frågor om hur det går det till att ansöka om att få bedriva hemtjänst inom Borgholms kommun kontaktar du Ellinor Falkebo Nygren, 0485-882 44, Socialt ansvarig samordnare (SAS).

Telefon: 0485 – 880 90. Anna Hasselbom Trofast, Socialchef
e-post: anna.hasselbomtrofast@borgholm.se
Postadress: Borgholms kommun
Socialförvaltningen
Badhusgatan 23 A
38721 Borgholm

Välkommen att ansöka om att bli utförare i Borgholms kommuns valfrihetssystem för hemtjänst.

link_to_vw

Klicka på bilden för att komma till valfrihetswebben och läsa mer!

Valfrihetswebben.se* – den nationella webbplatsen för obligatorisk annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här erbjuds företag information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Valfrihetswebben möjliggör även spridning av goda exempel bland annonserande myndigheter.