Utskriftsdatum: 04 August 2020

Mandatfördelningen

Från år 2014-10-15 är det 35 ledamöter i kommunfullmäktige med representation enligt nedanstående tabell.

Parti Mandat
2018-2022
Mandat
2014 
Mandat
2010
Mandat
2006
Gruppledare
Centerpartiet (C) 5 7 11 (18) Staffan Larsson
e-post
Folkpartiet (FP) 0 0 1 (1) Thomas Karlsson
e-post
Framtid Öland 4 5 Torbjörn Johansson
e-post
Kristdemokraterna
(KD)
1 1 2 (3) Marwin Johansson
e-post
Miljöpartiet (MP) 0 1 2 (2) Bertil Lundgren
e-post
Moderaterna (M) 6 6 9 (9) Carl Malgerud
e-post
Social-
demokraterna (S)
12 11 11 (11) Ilko Corkovic
e-post
Sverige-
demokraterna (SD)
4 2 1 (1) Anne Oskarsson
e-post
Vänsterpartiet (V) 1 1 1 (2) Sara Kånåhols
e-post
Ölandspartiet  (NÖP) 2 1 3 (2) Per Lublin
e-post
Antal mandat (ledamöter) 35 35 41 49

Partistöd utgår till de i fullmäktige representerade partierna i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket kommunallagen. Partistödet är fördelat på grundstöd och mandatstöd.

Grundstödet uppgår till 40 % av det totala partistödet och fördelas mellan antal representerade partier i kommunfullmäktige 12 638 kr. Mandatstödet uppgår till 60 % av det totala partistödet och fördelas per mandat, där ett mandat är 4 875 kr. Partistöd betalas ut i januari och augusti med 50 % efter beslut av kommunfullmäktige. Skriftlig redovisning av föregående års bokslut ska ske till kommunstyrelsen senast 30 april för att erhålla andra utbetalningen i augusti.