Utskriftsdatum: 23 January 2021

Medborgardialog om trygghet – vad tycker du?

Hur tycker du att det ser ut och i ditt närområde och upplever du att det är tryggt eller inte? Det vill gärna Borgholms kommun och polisen på Öland få reda på! Utifrån enkätens svar och den lokala lägesbilden kommer kommun och polis att ta fram konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften.

Medborgarlöften ska

  •  öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen

Tyck till i enkäten

Enkäten har fem frågor. Vi uppskattar din medverkan, den är viktig för Polisen och kommunens arbete för en trygg kommun.

Vi behöver ditt svar senast den 22 november.

Tack för din medverkan!