Utskriftsdatum: 02 June 2020

Medborgarförslag och e-förslag

Du som är folkbokförd i Borgholms kommun kan själv väcka frågor i kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och skrivas under av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer måste finnas med.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det berör en fråga som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslaget skickas till
Borgholms kommun
Kommunfullmäktige
Box 52
387 21 Borgholm

Du kan även lämna in förslaget vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Du får besked när ditt medborgarförslag behandlas av kommunfullmäktige och nämnd. Det bör inte ta längre än ett år från det att någon lämnar ett förslag tills beslut/ställningstagande beslutats. Kommunfullmäktige har beslutat om möjligheten att överlämna medborgarförslaget till nämnd för ställningstagande. Ställningstagandet redovisas sedan till kommunfullmäktige.