Utskriftsdatum: 23 February 2019

Medborgarundersökning 2018

I augusti 2018 gav 3 144 ölänningar sin syn på fråga om en eventuell sammanslagning av Borgholm och Mörbylånga kommuner. Undersökningen är en del av projektet ”Öland – en kommun?” som ska förse politikerna på Öland med ett underlag för beslut i frågan.

Undersökningen skedde genom att vykort skickades ut till alla hushåll på Öland, 12 580 stycken, med en uppmaning till alla över 16 år att ge sin syn i frågan om en eventuell kommunsammanslagning på Öland. Deltagande i undersökningen var anonymt.


Målet med undersökningen:

* Att klargöra hur ölänningarna ställer sig till de tre alternativen; sammanslagning, att låta de två kommunerna finnas kvar som idag samt ett markant ökat samarbete.
* Att bättre förstå vilka motiv och förklaringar som ligger bakom människors ställningstagande mellan de tre olika alternativen.
* Att se eventuella skillnader i uppfattning mellan åldersgrupper, kön och bostadsort på Öland.
* Att genom undersökningen bidra till att fler ölänningar ges chansen att komma till tas i frågan om en kommunsammanslagning.