Utskriftsdatum: 01 October 2020

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget ansvar.

Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).