Utskriftsdatum: 22 October 2021

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

19 november 2019

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget ansvar.

Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Hoppa till innehåll