Utskriftsdatum: 26 January 2021

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget ansvar.

Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).