Utskriftsdatum: 04 August 2020

Medlingsverksamhet

Medlingens roll i Sverig har stärkts genom en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2008. Det är numera, enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 1c §, 2006.901, obligatoriskt för Sveriges kommuner att erbjuda medling för gärningspersoner under 21 år.

Vad är medling?
Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person, 12-21 år som begått brott och den som drabbats av ett brott. Medlingsprocessen kan i vilket skede som helst avbrytas om någon av parterna så önskar. Mötet sker tillsammans med en neutral och utbildad medlare.

Vad innebär medling för dig som blivit utsatt för brott?
Du får möjlighet att berätta för gärningsmannen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser det inneburit. Du ges möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen vilket kan hjälpa dig att bearbeta och förstå det som hänt men även minska eventuell rädsla.

Vad innebär medling för dig som begått ett brott?
Genom att medverka vid ett medlingsmöte visar du att du kan ta ansvar för dina handlingar och att du har en vilja att ställa saker och ting till rätta.