Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-09-07