Utskriftsdatum: 04 August 2020

Miljöskydd

Miljöskydd omfattar allt från förebyggande insatser i samhällsplaneringen, tillsyn av befintliga industrier och andra verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till sanering av gamla synder vid nedlagda industrier, soptippar med mera.

Miljöenheten besöker industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer och avloppsreningsverk. Då kontrolleras vilka risker till miljöstörningar som förekommer och vad som kan göras för att undvika eller minska dem. Detta sker både genom information och genom att ställa krav på verksamhetsutövarna.