Kontakta oss

Misstänkt utbrott av fågelinfluensa i vårt närområde

Publicerat
Ett antal döda fåglar har hittats i området kring Beijershamn i Mörbylånga kommun och fåglarna har skickats för provtagning av fågelinfluensan. Nyligen påträffades döda fåglar i Kalmar som konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1.

Även om risken är liten för människor att smittas av fågelinfluensan, ska man undvika direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Det är alltid viktigt med god handhygien speciellt efter kontakt med djur. Husdjur bör inte vistas i närheten av döda eller sjuka fåglar.

Smittskyddsrekommendationer

  • Fjäderfäproducenter och hobbyhönsägare bör gå igenom sina smittskyddsrutiner för att förhindra introduktion av fågelinfluensavirus från vilda fåglar eller deras träck. Foder och vatten ska ges inomhus eller under tak. Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att ta kontakt med veterinär.
  • Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar och bör hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.
  • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör man ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.
  • Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

Uppdaterad information hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Information om fågelinfluensa

Sverige har under de senaste åren drabbats av ett flertal utbrott av fågelinfluensa hos vilda fåglar. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att ha kunskap om viruset och hur du ska bete dig om du stöter på en död eller sjuk fågel.

Vilka symptom har en fågel som smittats av fågelinfluensa? Vad kan ett utbrott av fågelinfluensa få för konsekvenser? Kan min hund smittas?

Vanliga frågor och svar om fågelinfluensa hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Information om fågelinfluensan på Jordbruksverkets webbplats.

Skip to content