Utskriftsdatum: 23 October 2020

Mottagning och etablering

Samhällets insatser under flyktingarnas första tid i Sverige ska ge möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktiga i samhällslivet. Den som är ny i Sverige, är flykting och har uppehållstillstånd får introduktion i det svenska samhället av både Arbetsförmedlingen och kommunen.

Kommunen ansvarar för att ordna med bostad efter anvisning via Migrationsverket, svenskundervisning inom SFI-svenska för invandrare, Samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg och skola. Den som är ny i Sverige och bosätter sig i kommunen får en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen (betalas ut av Försäkringskassan). Kommunen ansvarar för ekonomiskt bistånd i avvaktan på Arbetsförmedlingens beslut om etableringsersättning samt ger stöd och information om de kontakter som väntar med andra myndigheter och instanser i samhället.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret och upprättar en etableringsplan som innehåller insatser för att hjälpa de nyanlända att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli etablerade i samhället.  Avsikten är att få kännedom om utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter samt att ge en realistisk bild av vilka möjligheter och vägar som finns. Borgholms kommun arbetar aktivt för att tillsammans med den nyanlände, Arbetsförmedlingen och SFI-svenska för invandrare hitta bästa vägen ut i arbete och/eller studier. Arbetet styrs av en lokal samverkansöverenskommelse och uppföljning av insatserna görs en gång per månad.

Arbetsförmedlingen – etableringsuppdraget

Försäkringskassan – etableringsersättning

SFI – Ölands utbildningscenter

Språkvän till nyanlända

Vill du bidra till ett gott mottagande av nyanlända personer eller familjer som kommit till Borgholms kommun?
Många flyktingar som fått uppehållstillstånd flyttar in i vår kommun som nya invånare, men saknar ofta kontaktnät. Intresset är stort för att träffa svenskar som kan vara en länk in i samhället och ett stöd för att bättre lära sig språket, men i många fall vill man också ha en ny vän.

Borgholms kommun söker därför ensamstående, familjer med eller utan barn eller ett kompisgäng som vill ta med en nyanländ person eller familj i sin vardag. Vi tror att du är nyfiken på andra kulturer och intresserad av ett ömsesidigt utbyte.

Välkommen att höra av dig till oss!