Utskriftsdatum: 22 February 2019

När krävs serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs när någon tar betalt på ett eller annat sätt för starköl, vin, sprit eller andra jästa drycker. Betalningssättet kan variera från direkt betalning till entréavgifter.

Det är – i de flesta fall – tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdrycker eller att flera personer genom samköp kommer överens om att inköpa och tillsammans konsumera starköl, vin, spril  eller andra jästa drycker till självkostnadspris. Det är också tillåtet för en privat person och sälja alkohol utan vinstintresse på exempelvis på bröllop, födelsedagar eller i andra festsammanhang utan serveringstillstånd. Den här typen av försäljning får dock inte ske i lokaler där det sker yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker, det vill säga på restauranger som har serveringstillstånd eller på caféer eller andra matserveringar som inte innehar serveringstillstånd.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns två grundtyper av tillstånd, stadigvarande tillstånd och tillfälligt tillstånd. Dessa två typer kan indelas att bara gälla vissa sammanslutningar (servering till slutna sällskap) eller för alla personer som uppfyller krögarens och lagstiftarnas krav (servering till allmänheten). Kravet på någon form av matutbud gäller för samtliga typer av serveringstillstånd men de höga krav som ställs på lokal och sökandens utbildning gäller i första hand servering till allmänheten.

Serveringstider

I alkohollagen anges en normaltid klockan 11.00 för serveringens början och klockan 01.00 för serveringens avslutande. Utsträckt serveringstid är således undantag från detta och måste prövas i varje enskilt fall.