Utskriftsdatum: 12 December 2018

Näringslivsråd

Näringslivsrådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från både näringsliv och kommun.

 Deltagare  Organisation
Näringsliv Företag
Carina Skogström Gröndals Camping, Camping Öland
Elisabet Angelin Tomas Buss
Anneli Nilsson Ölands Bank
Erica Bertilsson Fastighetsbyrån Löttorp
Henrik Hempel Danielsons Herr & Dam
Carl-Johan Eriksson Lantbrukare, LRF
Robert Nilsson Folke Nilsson Bygg
Gunnar Aldestam Kackelstugan, krögarföreningen
 Politiker  Organ
Staffan Larsson KSAU
Ilko Corkovic KSAU
Marcel van Luijn KSAU
Tjänstemän Verksamhet
Henrik Linnarsson Näringslivskontoret
Johan Göransson Ölands turismorganisation

Protokoll från näringlivsrådet:

Borgholms näringslivsråd 2017-05-08