Kontakta oss
  • näringslivsrådets ordförande Anneli Nilsson
  • Näringslivsrådets ordförande Anneli Nilsson
    näringslivsrådets ordförande Anneli Nilsson

Näringslivsråd

Publicerat 07 april 2017

Näringslivsrådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från både näringsliv och kommun.

 Deltagare  Organisation
Näringsliv Näring
Henrik Palmgren Camping
Elisabet Angelin Transport
Anneli Nilsson (ordförande) Ölands Bank
Erica Bertilsson Mäklare
Henrik Hempel Handel
Caroline Eriksson Lantbruk
Robert Nilsson Bygg
Frida Malmquist Restaurang
 Politiker  Organ
Staffan Larsson KSAU
Ilko Corkovic KSAU
Carl Malgerud KSAU
Tjänstemän Verksamhet
Jens Odevall Kommunchef
Anders Magnusson Tillväxtchef
Markus Wertwein Ros VD Borgholm Energi
Marcus Carlsson Ölands turismorganisation

 

Hoppa till innehåll