• Delar av näringslivsrådet: Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare, Jens Odevall, kommunchef, Anneli Nilsson, Ölands Bank (ordförande), Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande Staffan Larsson, vice ordförande kommunstyrelsen, Carl Malgerud, kommunstyrelsen
    Delar av näringslivsrådet: Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare, Jens Odevall, kommunchef, Anneli Nilsson, Ölands Bank (ordförande), Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande Staffan Larsson, vice ordförande kommunstyrelsen, Carl Malgerud, kommunstyrelsen

Näringslivsråd

07 april 2017

Näringslivsrådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från både näringsliv och kommun.

 Deltagare  Organisation
Näringsliv Företag
Henrik Palmgren Klinta Camping, Camping Öland
Elisabet Angelin Tomas Buss
Anneli Nilsson (ordförande) Ölands Bank
Erica Bertilsson Fastighetsbyrån Löttorp
Henrik Hempel Danielsons Herr & Dam
Caroline Eriksson ordf. LRF Borgholms kommungrupp
Robert Nilsson Folke Nilsson Bygg
Frida Malmquist Systrarna på Höjden
Ordförande i krögarföreningen
 Politiker  Organ
Staffan Larsson KSAU
Ilko Corkovic KSAU
Carl Malgerud KSAU
Tjänstemän Verksamhet
Jens Odevall Kommunchef
Anders Magnusson Tillväxtchef
Markus Wertwein Ros VD Borgholm Energi
Kristian Sjövall Näringslivsutvecklare, Tillväxtenheten
Johan Göransson Ölands turismorganisation

 

Hoppa till innehåll