Utskriftsdatum: 19 October 2018

Näringslivsråd

Näringslivsrådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande, i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Rådet består av representanter från både näringsliv och kommun.

 Deltagare  Organisation
Näringsliv Företag
Carina Skogström Gröndals Camping, Camping Öland
 Elisabet Angelin  Tomas Buss
 Anneli Nilsson  Ölands Bank
 Erica Bertilsson  Fastighetsbyrån Löttorp
 Henrik Hempel  Danielsons Herr & Dam
 Carl-Johan Eriksson  Lantbrukare, LRF
 Robert Nilsson  Folke Nilsson Bygg
Gunnar Aldestam Kackelstugan, krögarföreningen
 Politiker  Organ
 Ilko Corkovic  KSAU
 Sofie Loirendal  KSAU
Marcel van Luijn KSAU
Tjänstemän Verksamhet
 Henrik Linnarsson Näringslivskontoret
 Staffan Smedfors Ölands turismorganisation

Protokoll från näringlivsrådet:

Borgholms näringslivsråd 2017-05-08