Utskriftsdatum: 21 January 2020

Närtrafik – en flexibel kollektivtrafik för alla

Närtrafik är den del av kollektivtrafiken där du ringer och beställer din resa.

Alla har rätt att resa med närtrafiken
Från 2012 har alla kommuner närtrafik med ett gemensamt regelverk i Kalmar län. Antalet närtrafikturer kommer att fortsätta variera beroende på var i länet du bor, men grundutbudet är tre till fyra resmöjligheter måndag – fredag samt en resmöjlighet lördag. Närtrafiken körs endast de sträckor som resenärer beställt att åka. Detta gör Närtrafiken bättre för miljön, den blir flexiblare och ger en högre tillgänglighet ute på landsbygden.

Närtrafik på landsbygden
Du kan bli upphämtad vid en överenskommen mötesplats t ex bostaden eller en hållplats. Resan kan du göra till och från den målort som finns i ditt område. I vissa fall kan du även välja mellan olika målorter. Vid målorten finns ett antal olika målpunkter där du kan välja att kliva av eller på.

På målorten kan du även byta och resa vidare med linjetrafiken när detta är möjligt. Man kan inte göra lokala resor inom målorten.

Närtrafik är till för alla i kommunen. Närtrafikens uppgift är att komplettera den ordinarie linjebusstrafiken. Den skiljer sig från övrig trafik genom att du själv beställer din resa.

Närtrafiken kör enligt tidtabell som du kan ladda ner här till höger.

Vad kostar resan?
Ordinarie länstaxa gäller även i Närtrafiken. Precis som i vanliga linjetrafiken är Reskassa det mest prisvärda alternativet för att betala en enkelbiljett i närtrafiken.

Så här beställer du Närtrafik

  • Tag reda på vilken tid du vill åka.
  • Ring KLT Kundtjänst, på tel. 010-212 10 00 (menyval 3).
    Kundtjänst är öppen måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag, sön- och helgdag kl. 08.00-17.00
  • Beställ din resa senast två timmar innan du ska åka.
  • Boka gärna din återresa samtidigt!
  • Du kan beställa obegränsat antal resor.