Utskriftsdatum: 24 July 2021

Närtrafik – en flexibel kollektivtrafik för alla

19 mars 2014

Närtrafik är till för alla i kommunen. Närtrafikens uppgift är att komplettera den ordinarie linjebusstrafiken. Den skiljer sig från övrig trafik genom att du själv beställer din resa. Närtrafiken kör enligt tidtabell som du ser längre ner på sidan, under Mer information.

Ordinarie länstaxa gäller även i Närtrafiken. Precis som i vanliga linjetrafiken är reskassa det mest prisvärda alternativet för att betala en enkelbiljett.

Alla kommuner med närtrafik har ett gemensamt regelverk i Kalmar län.  Antalet turer varierar beroende på var i länet du bor, men grundutbudet är tre till fyra resmöjligheter måndag-fredag samt en resmöjlighet lördag.

Närtrafiken körs endast de sträckor som resenärer beställt att åka. Detta gör Närtrafiken bättre för miljön, mer flexibel och tillgänglig på landsbygden.
Närtrafiken körs av Kalmar länstrafik, KLT.

Hoppa till innehåll