Utskriftsdatum: 29 September 2020

Närtrafik/Servicelinje – ett komplement till de vanliga busslinjerna

Närtrafiken är på samma sätt som den tidigare servicelinjen ett komplement till den vanliga linjelagda busstrafiken och ger en förbättrad service för alla som bor på landsbygden.  Eftersom alla har rätt att resa med närtrafiken ger det dig som bor på landet utökade resemöjligheter in till tätorten. Du blir upphämtad vid en bestämd mötesplats, till exempel bostaden och reser till närmaste större ort eller hållplats för anslutning med linjelagd kollektivtrafik.

Hämtning och lämning vid tätorten (Borgholm/Löttorp/Färjestaden) sker vid en hållplats eller annan förutbestämd plats inom målorten.

Du kan fem dagar i veckan beställa Närtrafik från din bostad antingen till Borgholm, Löttorp eller Färjestaden och även till Kalmar, men då med anslutning via linjetrafikbuss.

Närtrafiken i Borgholms kommun

Du ringer och beställer hos Kalmar Länstrafik (KLT) på 010-21 21 000, gör menyval 3.
Måndag-fredag klockan 07:00-18:00
Lördag/söndag/helgdag klockan 08:00-17:00

 • Det räcker om du ringer och beställer senast två timmar innan avgång. Tala om varifrån du vill åka och vart du vill åka.
 • Du kan vid samtalet även meddela att du vill betala med reskassa – du får då en faktura från KLT på en summa som sedan räknas ned vartefter du utnyttjar närtrafiken.
 • Det går minst en tur om dagen varje vardag.
 • Priset för Närtrafiken är samma som för all annan kollektivtrafik i länet.
 • Kort med Reskassa behövs om du ska åka vidare med linjetrafiksbuss  till  Kalmar/Borgholm/Löttorp. Korten finns att köpa på Pressbyrån eller i ICA-butikerna i Borgholm, Byxelkrok, Böda och Löttorp,

Turerna

 • Boende i t ex Källa-Persnäs-Föra-området kan välja om de vill åka till Borgholm eller till Löttorp.
 • Boende på östra sidan i kommunen har resandemöjlighet till Borgholm.
 • Boende i Runstensområdet kan välja om de vill åka Närtrafik till Borgholm eller till Färjestaden.
 • Närtrafiken hämtar och lämnar vid din bostad (eller annan överenskommen plats) med minibuss eller taxi.
 • Åker du till Borgholm blir du hämtad mellan klockan 09:55-10:40 och kan välja att stiga av/stiga på vid hälsocentralen och Ekbacka, Netto/Ica, centrum eller vid Resecentrum (gamla busstationen) därifrån kan du även åka vidare med buss till Kalmar eller Norra Öland. Från Borgholm åker du sedan hem med samma förbeställda Närtrafik klockan 12:30 eller 14:58.
 • Åker du till Löttorp blir du hämtad mellan klockan 09:00 och 09:40 och kan sedan välja att stiga av/stiga på vid Åkerbohemmet, hälsocentralen, Ica eller busshållplatsen i Löttorp därifrån kan du även åka vidare med buss till till exempel Borgholm -Kalmar. Från Löttorp åker du sedan hem med samma förbeställda Närtrafik klockan 11:00, 13:00 eller 15:35.

För frågor, ring gärna KLT kundtjänst på 010-21 21 000.