Utskriftsdatum: 20 September 2020

Naturreservat

nr_borgholm

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden.  De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Inom Borgholms kommun finns 38 naturreservat.