Utskriftsdatum: 03 July 2020

Ny översiktsplan på gång – tyck till!

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Borgholms kommun.

Arbetet påbörjades 2019 och kommer pågå flera år framöver. Just nu befinner vi oss i ett tidigt skede av processen där fokus ligger på att samla in synpunkter från medborgare, besökare och näringsliv på hur den fysiska miljön ska användas och utvecklas framöver!

Du som bor, arbetar eller besöker vår kommun är den som har störst kunskap om kommunens styrkor, brister och möjligheter. Din och alla andras kunskap utgör ett av de viktigaste underlagen för vår nya översiktsplan.

Rådande omständigheter har medfört att vi ställt in de dialogmöten som var planerade att genomföras under april och maj på flera platser runtom i kommunen. Istället finns nu möjlighet att lämna synpunkter digitalt via en enkät här på hemsidan.

Klicka här för att komma till enkäten.

Klicka här för att läsa mer om  översiktsplanering och hur planeringen kan påverka dig.  

Här kan du läsa mer om hur det går till att ta fram en ny översiktsplan