Utskriftsdatum: 16 May 2021

Ny satsning för snabbare hantering av bygglov

30 mars 2021

Vi kommer att byta e-tjänst för byggärenden den 1 april. Det blir ett modernare verktyg som är mer lättarbetat och intuitivt för dig som till exempel ska söka bygglov.

Den nya satsningen innebär att byggenheten automatiserar hanteringen av ärenden med den nya e-tjänsten Minutbygg. Nu kommer sökanden per automatik få meddelanden snabbare och säkrare när hon eller han skickat in exempelvis en ansökan eller en komplettering i ett ärende.

Syftet med den här satsningen är att bygglovsprocessen ska gå snabbare och vara tydligare för våra kunder. Du som redan har ett pågående ärende ska ha fått information och ditt ärende kommer att flyttas över till den nya tjänsten.

Nytt är nu även att grannar kan lämna eventuella yttranden via e-tjänsten och därmed inte behöver skicka brev eller e-post till kommunen. Vi hoppas att bytet inte kommer att medföra några problem för någon. Har du frågor är du välkommen att kontakta servicecenter eller bygglovsenheten som har telefontid vardagar mellan klockan 9 – 12.

Nästa steg i vårt utvecklingsarbete är att vi ska förbättra och automatisera beställningen av kart- och mättjänster. Det här är vår hittills mest populära och använda e-tjänst vid utbyggnad och nybyggnation.

Hoppa till innehåll