Utskriftsdatum: 29 September 2020

Ny skola i Löttorp

Skolstarten hösten 2019 blev dramatisk. Blixten slog ned och en stor del av Åkerboskolan brann ned veckan innan terminsstart.  Tack vare storartade insatser från skolpersonal, företagare och lokalsamhället kunde undervisningen sätta igång på hemmaplan på planerad dag efter sommarlovet och skolan är igång i de delar av skolan som klarade sig samt i en komplementbyggnad som uppfördes på platsen.

En skiss för den nya Åkerboskolan i Löttorp har tagits fram. Arbetsgrupper från skolans olika verksamheter ska nu ge sina synpunkter på hur skolan ska utformas. När det arbetet är färdigt kan kommunstyrelsen fatta beslut och upphandling påbörjas. Vi ser fram emot en modern och fin skola från förskoleklass till årskurs nio på norra Öland!