• Gymnastiklärare står framför skolklass

Utskriftsdatum: 24 July 2021

Ny skola och bibliotek i Löttorp

13 juni 2020

Borgholms kommun har påbörjat en upphandling av totalentreprenad nybyggnation av Åkerboskolan. Kommunen meddelade tilldelningsbeslut i upphandlingen den 19 februari 2021. Efter att ha upptäckt brister i upphandlingsdokumentet återkallade kommunen beslutet den 25 februari 2021 för att genomföra en förnyad upphandling. Sista anbudsdag för den nya upphandlingen är sista april 2021 och därefter sker utvärdering och tilldelning.

Projektets slutdatum bedöms i dagsläget inte påverkas, utan planen är fortsatt att den nya skolan kommer stå klar sommaren 2023. Skolan byggs för elever från förskoleklass till årskurs nio.

”Det är en modern och arkitektoniskt spännande skola som vi ser växa fram. Den kommer bli en naturlig samlingsplats i Löttorp som kommer bidra till en fortsatt utveckling av norra Öland”, säger kommunchef Jens Odevall.

”Skolan skulle ha byggts i två etapper men vi har nu hittat en lösning för att bedriva hemkunskap och slöjd i andra lokaler än teknikbyggnaden och på så sätt kan vi bygga hela skolan i en etapp. På det sättet kortar vi byggtiden med sju till nio månader. Det underlättar för byggentreprenören men det stora mervärdet är förstås för elever och lärare som får flytta in i de nya lokalerna snabbare, säger Lars-Gunnar Fagerberg.

Bygget av nya skolan inleds med huvudbyggnad med bland annat kök, matsal och bibliotek samt högstadiebyggnad för årskurs sex till nio. Skolan byggs större än vad elevantalet kräver men den servar inte bara skolans behov. Storköket som är i drift dagligen förser boende på Åkerbohemmet, pensionärer och flera förskolor med mat. Biblioteket med ”meröppet” blir tillgängligt för hela samhället och norra Öland. Aktivitetslokaler, fritidsgård, Öppen förskola och kulturskola blir tillgängliga även utanför skolans öppettider.

Fokus i arbetet med nya skolan har varit arbetsmiljö, närhet, trygghet, uppsikt och trivsel. Förskoleklass till årskurs fem har ett hemområde på ena sidan om huvudbyggnaden och årskurs sex till nio på den andra. Varje klassrum har ett grupprum och möjlighet till avskilda studieplatser med dämpad ljudmiljö. I hemvisterna finns även ett torg med arbetsplatser under ett takfönster.

Huvudbyggnaden vetter ut mot Löttorpsvägen vilket gör skolan mer välkomnande och tillgänglig.

”Det blir ett bygdens hus med biblioteket som vänder sig ut mot samhället. Biblioteket kommer att ha meröppet och erbjuder låntagare tillgång till lokalerna även när personal inte är på plats. Här finns möjlighet att studera eller arbeta, använda datorer och läsa tidskrifter men biblioteket kan även användas för författaraftnar, utställningar eller andra evenemang”, berättar Maria Drott, fastighetsstrateg.

I huvudbyggnaden finns även kök, matsal, arbetsrum, administration, elevhälsa och gemensamma lokaler för ämnen som hemkunskap, trä och metall och textil. Det kommer bland annat att finnas en attraktiv innegård i mitten av huvudbyggnaden.

”I matsalen kommer vi jobba med ljuddämpande material för en lugn atmosfär och matsalen går att använda även till föreläsningar och andra ändamål”, berättar Maria Drott.

Nya Åkerboskolan blir en skofri skola. Detta för att få ner ljudnivån och för en tryggare, lugnare miljö. Huvudbyggnaden nås via varsin sluss från högstadiet och låg- och mellanstadiet. Det blir konstnärlig utsmyckning av fasaden, som har höga fönster med ljusinsläpp. Arkitekten har hämtat inspiration från norra Öland när det gäller färgskala och material, det kommer bland annat att vara kalkstensgolv i entréerna.

Det nuvarande biblioteket som flyttar lämnar plats för fritidsgård, musiksal, Öppen förskola och kulturskola som här får gemensamma ombyggda lokaler vilket skapar stora samarbetsmöjligheter.

”Fritidsgården får en bättre placering och personalen är peppade på att flytta in i den byggnaden och att ha allaktivitetsparken bredvid. Det blir en mer skyddad plats där eleverna även kan parkera sina epa-traktorer och mopeder”, säger Maria Drott.

Den nybyggda skolan är planerad för 175 elever, storkök för 350 portioner och ett allmänt bibliotek. Den sammanlagda byggytan är på 3440 kvadratmeter.

Hoppa till innehåll