• 30 juni togs första spadtagen för nya Åkerboskolan. Ellinor Essén var skolelevernas representant och hon grävde tillsammans med Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande, Eva-Lena Lindster Norberg, rektor och Martin Johansson från Stele Entreprenad AB.

Utskriftsdatum: 22 October 2021

Ny skola och bibliotek i Löttorp

13 juni 2020

30 juni, 2021, togs första spadtagen för nya Åkerboskolan.

”Det är fantastiskt att vi äntligen är igång och vi ser fram emot att se hur den fina skolan ska växa fram”, säger Lars Gunnar Fagerberg, fastighetschef och fortsätter:

”Vi jobbar mycket med säkerheten eftersom vi har full skolverksamhet här samtidigt som den nya skolan byggs”.

Nuvarande marknivå där skolan ska byggas ligger under omgivande mark och vägar och behöver höjas med cirka 90 centimeter.

I oktober 2021 är grundsättning och gjuteriarbeten igång. Det arbetas även med dagvattenhantering – bland annat syns en stor grop för en vattentank vid nuvarande biblioteket. Stommar kommer att resas i november. Arbetet följer tidsplanen.

”Det är en modern och arkitektoniskt spännande skola som vi ser växa fram. Den kommer bli en naturlig samlingsplats i Löttorp som kommer bidra till en fortsatt utveckling av norra Öland”, säger kommunchef Jens Odevall.

Bygget av nya skolan inleds med huvudbyggnad med bland annat kök, matsal och bibliotek samt högstadiebyggnad för årskurs sex till nio. Skolan byggs större än vad elevantalet kräver men den servar inte bara skolans behov. Storköket som är i drift dagligen förser boende på Åkerbohemmet, pensionärer och flera förskolor med mat. Biblioteket med ”meröppet” blir tillgängligt för hela samhället och norra Öland. Aktivitetslokaler, fritidsgård, Öppen förskola och kulturskola blir tillgängliga även utanför skolans öppettider.

Fokus i arbetet med nya skolan har varit arbetsmiljö, närhet, trygghet, uppsikt och trivsel. Förskoleklass till årskurs fem har ett hemområde på ena sidan om huvudbyggnaden och årskurs sex till nio på den andra. Varje klassrum har ett grupprum och möjlighet till avskilda studieplatser med dämpad ljudmiljö. I hemvisterna finns även ett torg med arbetsplatser under ett takfönster.

Huvudbyggnaden vetter ut mot Löttorpsvägen vilket gör skolan mer välkomnande och tillgänglig.

”Det blir ett bygdens hus med biblioteket som vänder sig ut mot samhället. Biblioteket kommer att ha meröppet och erbjuder låntagare tillgång till lokalerna även när personal inte är på plats. Här finns möjlighet att studera eller arbeta, använda datorer och läsa tidskrifter men biblioteket kan även användas för författaraftnar, utställningar eller andra evenemang”, berättar Maria Drott, fastighetsstrateg.

I huvudbyggnaden finns även kök, matsal, arbetsrum, administration, elevhälsa och gemensamma lokaler för ämnen som hemkunskap, trä och metall och textil. Det kommer bland annat att finnas en attraktiv innegård i mitten av huvudbyggnaden.

”I matsalen kommer vi jobba med ljuddämpande material för en lugn atmosfär och matsalen går att använda även till föreläsningar och andra ändamål”, berättar Maria Drott.

Nya Åkerboskolan blir en skofri skola. Detta för att få ner ljudnivån och för en tryggare, lugnare miljö. Huvudbyggnaden nås via varsin sluss från högstadiet och låg- och mellanstadiet. Det blir konstnärlig utsmyckning av fasaden, som har höga fönster med ljusinsläpp. Arkitekten har hämtat inspiration från norra Öland när det gäller färgskala och material, det kommer bland annat att vara kalkstensgolv i entréerna.

Det nuvarande biblioteket som flyttar lämnar plats för fritidsgård, musiksal, Öppen förskola och kulturskola som här får gemensamma ombyggda lokaler vilket skapar stora samarbetsmöjligheter.

”Fritidsgården får en bättre placering och personalen är peppade på att flytta in i den byggnaden och att ha allaktivitetsparken bredvid. Det blir en mer skyddad plats där eleverna även kan parkera sina epa-traktorer och mopeder”, säger Maria Drott.

Den nybyggda skolan är planerad för 175 elever, storkök för 350 portioner och ett allmänt bibliotek. Den sammanlagda byggytan är på 3440 kvadratmeter.

Hoppa till innehåll