• Gymnastiklärare står framför skolklass

Utskriftsdatum: 22 January 2021

Ny skola och bibliotek i Löttorp

Skolstarten hösten 2019 blev dramatisk. Blixten slog ned och en stor del av Åkerboskolan brann ned veckan innan terminsstart.  Tack vare storartade insatser från skolpersonal, företagare och lokalsamhället kunde undervisningen sätta igång på hemmaplan på planerad dag efter sommarlovet och skolan är igång i de delar av skolan som klarade sig samt i en komplementbyggnad som uppfördes på platsen.

Nu jobbas det intensivt med projektering av nya Åkerboskolan. Arbetet är inne i slutfasen och ska paketeras till ett förfrågningsunderlag som ska läggas ut för upphandling. Beslut om entreprenör väntas vara klart efter jul och första spadtaget är beräknat till april 2021.

Skolan ska byggas i etapper så att de befintliga skolbyggnaderna ska kunna stå kvar under bygget av den nya skolan. Etapp ett blir huvudbyggnad med bland annat kök, matsal och bibliotek samt högstadiebyggnad för årskurs sex till nio.

”Det känns jättebra att vi nu har kommit så här långt och vi är stolta. Vi hoppas att den här stora satsningen med en ny fin skola ska bli en magnet som lockar till inflyttning till Löttorp och norra Öland. Men också en skola för bygden att vara stolta över”, säger fastighetsstrateg Maria Drott.

Den 24 juni godkände kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott den programskiss för nya Åkerboskolan som fastighetsavdelningen, Atrio arkitekter och skolpersonal från Åkerboskolan arbetat fram.

Nära samarbete med skolpersonal

”Vi har haft ett nära samarbete med skolpersonal och fackliga företrädare och arbetet har fungerat jättebra. Vi har också en duktig arkitekt, Alexandra Rosengren, som har hittat fina lösningar. I den fas som vi är inne i nu med projektering handlar det om hur bygget ska gå till, säger Maria Drott.

Arbetet med projektering handlar bland annat om ventilation, utrustning, teknik, takhöjd, belysning, brandcellsindelning, utrymningsvägar, tekniska frågor och konstruktion. Arbetet sker både av kommunens egna tjänstepersoner och med hjälp av externa konsulter, som har specialkompetens på exempelvis ventilation eller brandskydd.

Kommunen har även tagit in en landskapsarkitekt, Cathrine Hermansson, som tar fram en programskiss för att visa bland annat på ledningar och dagvatten.  Tillsammans med Stefan Andersson Junkka, parkingenjör på Borgholms kommun, har hon även planerat skolans utemiljö. Utemiljön ska anpassas efter elevernas behov, vara trygg och främja fysisk aktivitet.

”När arbetet med projektering är klart ska det sedan paketeras till ett förfrågningsunderlag. Detta ska vara klart nu i oktober och då läggas ut för offentlig upphandling i minst åtta veckor”, förklarar Maria Drott.

Första etappen är bygge av huvudbyggnad och högstadiedelen

Upphandling av vem som ska bygga den nya skolan annonseras och genomförs enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla entreprenörer, som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget, har möjlighet att lämna anbud.

Efter minst åtta veckor sker en utvärdering av de som lämnat anbud och sedan är det klart för ett tilldelningsbeslut av entreprenör. Detta förväntas vara klart efter jul.

Just nu pågår även en geologisk undersökning på plats för att räkna ut vad marken håller för samt arbete med att mäta in alla höjder och var alla ledningar ligger.

Skolan byggs större än vad elevantalet kräver men den servar inte bara skolans behov. Storköket som är i drift dagligen förser boende på Åkerbohemmet, pensionärer och flera förskolor med mat. Biblioteket med ”meröppet” blir tillgängligt för hela samhället och norra Öland. Aktivitetslokaler, fritidsgård, Öppen förskola och kulturskola blir tillgängliga utanför skolans öppettider.

Fokus i arbetet med nya skolan har varit arbetsmiljö, närhet, trygghet, uppsikt och trivsel. Förskoleklass till årskurs fem har ett hemområde på ena sidan om huvudbyggnaden och årskurs sex till nio på den andra. Varje klassrum har ett grupprum och möjlighet till avskilda studieplatser med dämpad ljudmiljö. I hemvisterna finns även ett torg med arbetsplatser under ett takfönster.

Etapp ett som preliminärt startar i april 2020 innebär arbete med huvudbyggnad och högstadiedelen. Maria Drott visar en ritning av huvudbyggnaden.

Biblioteket blir mer tillgängligt

”Huvudbyggnaden vetter ut mot Löttorpsvägen vilket gör skolan mer välkomnande och tillgänglig. Det blir ett bygdens hus med biblioteket som vänder sig ut mot samhället. Biblioteket som har en egen ingång, kommer att ha meröppet och erbjuder låntagare tillgång till lokalerna även när personal inte är på plats. Här finns möjlighet att studera eller arbeta, använda datorer och läsa tidskrifter men biblioteket kan även användas för författaraftnar, utställningar eller andra evenemang”, berättar Maria Drott.

Gällande öppettider så kommer det att bli utökade jämfört med idag, det arbetas nu för att biblioteket ska vara öppet för allmänheten precis som i Borgholm mellan klockan 07.00 och 22.00. Bibliotekspersonalen i Löttorp kommer vara på plats precis som idag men tiderna utökas då låntagarna kan vistas i lokalerna utöver ordinarie öppettider.

I huvudbyggnaden finns även kök, matsal, arbetsrum, administration, elevhälsa och gemensamma lokaler för ämnen som hemkunskap, trä och metall och textil. Det kommer bland annat att finnas en attraktiv innegård i mitten av huvudbyggnaden.

”I matsalen kommer vi jobba med ljuddämpande material för en lugn atmosfär och matsalen går att använda även till föreläsningar och andra ändamål”, berättar Maria Drott.

Nya Åkerboskolan blir en skofri skola. Detta för att få ner ljudnivån och för en tryggare, lugnare miljö. Huvudbyggnaden nås via en varsin sluss från högstadiedelen och låg- och mellanstadiet.

Det blir konstnärlig utsmyckning av fasaden, som har höga fönster med ljusinsläpp. Arkitekten har hämtat inspiration från norra Öland när det gäller färgskala och material och det kommer bland annat att vara kalkstensgolv i entréerna och parkett samt ljuddämpade akustikmattor och textilmattor i byggnaderna.

Det nuvarande biblioteket som flyttar lämnar plats för fritidsgård, musiksal, Öppen förskola och kulturskola som här får gemensamma ombyggda lokaler vilket skapar stora samarbetsmöjligheter.

”Fritidsgården får en bättre placering och personalen är peppade på att flytta in i den byggnaden och att ha allaktivitetsparken bredvid. Det blir en mer skyddad plats där eleverna även kan parkera sina epa-traktorer och mopeder”, säger Maria Drott.

Den nybyggda skolan är planerad för 175 elever, storkök för 350 portioner och ett allmänt bibliotek. Den sammanlagda byggytan ligger på 3440 kvadratmeter.

”Vi vill tacka Maria Drott och hela projektgruppen för ett bra välgrundat arbete som möjliggör en fortsatt utveckling av norra Öland med en ny skola med folkbibliotek som kommer att vara en naturlig samlingsplats i Löttorp”, säger kommunchef Jens Odevall.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt.