Utskriftsdatum: 28 January 2020

Nya förskolan Skogsbrynet i Borgholm har invigts!

Barnen har redan flyttat in, men den 5 november var den officiella invigningen, med plantering av äppelträd och tal i härligt novemberväder!  Utemiljön börjar bli färdig med en övre del med lekredskap och ytor för speciellt de mindre barnen. En trappa ned finns en naturyta, anpassad för komma närmare naturen och dess växter och liv. Det finns samlingsplats för grillning eller medhavd fikakorg, men även en väg med stopp och vägskyltar, mack och små stugor att lasta och lossa varor och leka i.

Med förhoppning att detta ska vara alla förskolebarn och personal till stor glädje i framtiden!