Utskriftsdatum: 16 July 2020

Nybyggnation Åkerboskolan

Det var ett tag sedan vi uppdaterade kring läget för nybyggnationen av Åkerboskolan.  Nu planeras för en ny fin skola för förskoleklass till och med årskurs nio. En arbetsgrupp, som består av bland andra rektor och representanter ur personalen på Åkerboskolan samt fastighetsstrateg från Borgholms kommun, arbetar med att ta fram underlag för en ny skola.
”Vi arbetar i arbetsgruppen med att besöka skolor och samla in kunskap och erfarenhet från andra som har varit med och byggt en ny skola eller forskat kring skolbyggnation. Vi vill vara så förberedda som möjligt för att kunna bygga den bästa möjliga skolan för alla barn i åldern 6 till 16 år”, säger rektor Eva-Lena Lindster Norberg.
Vi avvaktar även svar från försäkringsbolaget.
”Vi gör allt för att snabba på processen. Vi behöver leverera en ny permanent skola så snabbt som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten. Vi kraftsamlar nu för en bra lösning för framtiden och våra barn och ungdomar på nordligaste Öland”, säger Ilko Corkovic, kommunalråd.