Kontakta oss

Nytt särskilt boende på Ekbacka

Publicerat 24 januari 2022

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2020 att bygga ett nytt särskilt boende med 80 boendeplatser på Ekbackaområdet. Boendet är tänkt att ersätta nuvarande Soldalen och Strömgården.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska hyra lokalerna i stället för att äga dem. Kommunstyrelsen har avtalat med BJC Group AB om hyra och marköverlåtelse. Kommunledningen har lett arbetet i samarbete med socialnämnden, berörda verksamheter och exploatören för att kunna ta fram underlag för att bygga ett modernt och funktionellt äldreboende.

Kommunstyrelsen har beslutat att ingå ett så kallat blockhyresavtal (kommunen hyr hela byggnaden) med BJC Group AB. Kommunstyrelsen har sedan godkänt tillägg, utöver basfunktionaliteten. Bland annat ett sopsugssystem för att minimera transporter för avfall samt att kyld tilluft kopplas in i ventilationsaggregaten.

Ytterligare parkeringsplatser utgör en del i den nya detaljplanen för Ekbacka.

Projektet har försenats på grund av överklaganden. Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade 2022-06-20 att inte bevilja prövningstillstånd och då vann beslutet att anta detaljplanen laga kraft. Bygglovet för boendet börjar då gälla. Boendet planeras stå klart i februari 2024.

Vad händer nu?

Byggstart påbörjas 15 augusti med förberedande markarbeten. Gång- och cykelvägen vid Tullgatan kommer att vara avstängd under tiden det nya boendet på Ekbacka byggs. Parkeringsmöjligheterna vid Ekbacka blir också begränsade. Vi hänvisar till närliggande parkeringsplatser.

Hoppa till innehåll