Nytt särskilt boende på Ekbacka

24 januari 2022

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2020 att bygga ett nytt särskilt boende med 80 boendeplatser på Ekbackaområdet. Boendet är tänkt att ersätta nuvarande Soldalen och Strömgården.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska hyra lokalerna i stället för att äga dem. Kommunstyrelsen har avtalat med BJC Group AB om hyra och marköverlåtelse.

Kommunledningen har lett arbetet i samarbete med socialnämnden, berörda verksamheter och exploatören för att kunna ta fram underlag för att bygga ett modernt och funktionellt äldreboende.

Kommunstyrelsen har beslutat att ingå ett så kallat blockhyresavtal (kommunen hyr hela byggnaden) med BJC Group AB.

Kommunstyrelsen har sedan godkänt tillägg, utöver basfunktionaliteten, bland annat ett sopsugssystem för att minimera transporter för avfall samt att kyld tilluft kopplas in i ventilationsaggregaten.

Projektet har försenats på grund av att flera underliggande beslut har överklagats. Bland annat har detaljplanen för Ekbackaområdet, vilket möjliggör det nya särskilda boendet, överklagats. Just nu ligger ärendet i Kammarrätten. Innan ärendet avgjorts i rätten kan inte detaljplanen börja gälla eller bygglovet för boendet nyttjas. Det är även planerat för parkeringsplatser vid Ekbacka som inte heller kan anläggas förrän detaljplanen har antagits.

Hoppa till innehåll