Utskriftsdatum: 04 July 2020

Obekväm arbetstid

Barnomsorg erbjuds för de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid, kvällar och helger.

Verksamheten vänder sig i första hand till barn i åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd.

Ansökan görs under E-tjänster högre upp på sidan.

Avgift enligt taxa.

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Skogsbrynets förskola i Borgholm.