Utskriftsdatum: 21 September 2018

Offentliga lokaler/Hygienlokaler

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över lokaler och verksamheter öppna för allmänheten. Detta kan vara idrottsanläggningar, hotell, campingar, daghem, skolor och så kallade hygienlokaler, exempelvis frisersalonger, solarier och fotvårdssalonger. Där granskas bl a utrymmen, skötsel, ventilation och hygien. Dessa lokaler skall anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt miljöbalken. Anmälningsblanketter ligger under Anmälningsskyldiga verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska enligt miljöbalken i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt vissa lokaler som t.ex. bostäder, skolor, samlingslokaler, hotell, badanläggningar, vårdhem m.m. Fukt, mögel, ventilation, temperatur, radon, belysning, material och ämnen, ohyra och avfall är exempel på faktorer som kan ha en negativ inverkan på hälsan och som därför omfattas av tillsynen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd (1995:3) vissa krav på hur en hygienlokal ska inrättas. Tillsyn av anläggningar för tillfälligt boende sker enligt Socialstyrelsens handbok ”Hälsoskydd vid tillfälligt boende – Hotell, vandrarhem, campingplatser mm”.