Utskriftsdatum: 17 November 2018

Slutrapporten

Den 8 november 2018 presenterar projektledaren Stefan Carlsson slutrapporten för projektet Öland en kommun? för politikerna i Borgholms och Mörbylångas kommunfullmäktige.

Slutrapporten innehåller bland annat redovisningar från dialogmötena och medborgarundersökningen, ekonomiska förutsättningar för en kommun samt projektledarens förslag till beslut.

Hela slutrapporten hittar ni här; ÖLAND EN KOMMUN – SLUTRAPPORT