Utskriftsdatum: 24 March 2019

Öland en kommun?

Ska Borgholm och Mörbylånga fortsätta vara två kommuner? Eller ska Öland slås ihop till en gemensam kommun? En folkomröstning kommer att genomföras 26 maj. 

En utredning om vilken organisation som på bästa sätt möter de utmaningar som kommunerna står inför i framtiden har genomförts. En folkomröstning genomfördes för tio år sedan där resultatet vart ett knappt nej till en kommunsammanläggning.

En arbetsgrupp har nu tagit fram ett underlag som beskriver de tre olika alternativen. Alternativen är; 1) att kommunerna arbetar vidare som idag, 2) att kommunerna utökar sitt samarbete eller 3) att kommunerna slås samman till en kommun. Arbetet har skett i en öppen process där målet var delaktighet från så många som möjligt. Öppna möten hölls runt om på Öland, dels för att informera om de tre olika alternativen, dels för att samla in åsikter från ölänningar, företag, föreningslivet och kommunanställda.

Kommunfullmäktige i båda kommunerna beslutade 18 december för att gå vidare med frågan om ett samgående och att en folkomröstning ska hållas i anslutning till valet till europaparlamentet 26 maj 2019.