Utskriftsdatum: 16 July 2020

Ölands Vattenråd

Ölands Vattenråd,  en samlad kraft för Ölands vatten

Lokal påverkan

Det är viktigt att vi själva är med och påverkar vår lokala miljö – platsen där vi bor. Att arbeta med naturen i vår egen hembygd kan ge en starkare lokal sammanhållning och ge fler möjligheter till egen och andras avkoppling. Dessutom måste fler växt- och djurarter kunna överleva i vår vackra natur och utflödet av näring till vår Östersjö behöver minska. Det är grunden för arbetet med den ideella föreningen Ölands Vattenråd.

Vad Ölands Vattenråd gör

Ölands Vattenråd ska arbeta för att öka medvetenheten om vårt ömtåliga grundvatten, våra säregna bäckar och åar och kustvattnen över hela Öland. I rådet samarbetar jordbruk, turism och fiske, men också naturföreningar som Naturskyddsföreningen och intresserade privatpersoner.

Ölands Vattenråd är unikt

Dels är det ett samarbete över kommungränsen, dels är det sammansatt av tidigare, till synes, vitt skilda intressen. Det behövs ett forum där alla aspekter kan diskuteras för att förbättra situationen för Ölands vatten. Det är också viktigt att inse att vatten är mer eller mindre centralt i alla Ölands verksamheter och att man måste engagera sig för att kunna påverka och förbättra. Det gäller också att ta vara på all kunskap som finns hos bygdens folk. Det är de som vet hur omgivningarna tidigare sett ut och hur man skulle vilja återskapa dem. De lokala arbetsgrupperna ska sedan kunna knytas till Ölands Vattenråd. Rådet ska vara ett nav och bollplank för de vattenvårdande idéer som finns på Öland och ge inspiration till fler lokala initiativ.

Vill du vara med och arbeta för Ölands vatten?

Ölands Vattenråd vill ha fler engagerade medlemmar. Det kan vara hembygdsföreningar, bylag och samhällsföreningar som har ett vattendrag inom sitt geografiska område. Det kan också vara hamnföreningar, fiskeföreningar och privatpersoner som påverkas av hur vattenkvaliteten har försämrats och vill göra något åt det.

Vattenrådet kan dessutom vara en kanal för finansiering av åtgärderna men vattenrådet har inga egna pengar för åtgärder. Ölands Vattenråd kan också ordna nätverksträffar och studiebesök för lokala initiativ för att få utbyte av tankar, idéer och inspiration.

Mer information om Ölands vattenråd hittar du på vattenrådets hemsida, se länk under Mer information. Du kan också kontakta samordnare Kristin Bertilius, se Kontakta oss nedan.