Utskriftsdatum: 29 November 2020

Överförmyndare

En gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamhet för Kalmar, Borgholms och Mörbylånga kommuner trädde i kraft den 1 januari 2016. Kansliet är placerat i Kalmar.

Kontakt:

Telefontider måndag – fredag klockan 10.30 – 11.30

Telefon: 0480-450927 eller 0480- 450000

Hemsida:

Besök hemsida

Skicka e-post

Adress
Skicka handlingar till:

Överförmyndarverksamheten
Box 611
391 26 Kalmar

Besöksadress
Smålandsgatan 26 C
391 26 Kalmar

Överförmyndare för respektive kommun nås fortsatt genom respektive kommuns servicecenter
Borgholm kommun, telefon: 0485-880 00,
Mörbylånga kommun, telefon: 0485-470 00.