Kontakta oss

Överklagan

Publicerat 19 juni 2018

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga, och innebär att någon annan socialsekreterare än den som fattat beslutet går igenom ditt ärende. Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten, som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Hur går en överklagan till?

När du får ett avslag avseende ekonomiskt bistånd skickar vi alltid med en fullföljdshänvisning, som är en beskrivning av hur du går tillväga. Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Detta lämnar eller skickar du sedan till den socialsekreterare som handlagt ditt ärende.

Tänk på att från den dag du får beslutet har du tre veckor på dig att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Hoppa till innehåll