Utskriftsdatum: 18 October 2018

Påminnelse om bevattningsförbud

I Borgholms kommun gäller bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen under perioden 1 maj – 30 augusti 2018. Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang samt att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Varför bevattningsförbud? Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på. När dricksvattnet används till bevattning minskar vattenmagasinen. Tidvis orsakar bevattningen även lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många av våra kunder.

– Vi tar just nu dagligen emot anmälningar om att det vattnas med slang och spridare i trädgårdarna. Samtidigt ser vi en markant ökad förbrukning jämfört med tidigare år, säger Markus Wertwein-Ros, Chef VA Energi och Miljö Borgholm Energi.

En av konsekvenserna för de som bryter mot bevattningsförbudet kan bli att vattentillförseln stryps till minimalt flöde vilket också leder till en kostnad för kunden.

– Vi vill verkligen uppmana alla till eftertanke och att följa bevattningsförbudet. Vattenförsörjningen är byggd för att ge ett friskt dricksvatten året om, inte för att leverera stora mängder bevattningsvatten, avslutar Markus Wertwein-Ros.